STAŁY ROOT

Program "ZhuoDaShi" jest w wersji chińskiej ale dla kumatych nie powinien być problem1. Pobieramy program z działu "Download
ZhuoDaShi-2.2.18-setup.ra
2. Uruchomiamy plik 'ZhuoDaShi-2.2.18-setup'
3. Po zainstalowaniu podłączamy tablet pod PC/Laptop z włączoną opcją debugowania.
4. Tablet powinien zostac wykryty automatycznie
5. Jeżeli program widzi nasz tablet klikamy na 'ROOT'
6. Po chwili rootowania otrzymamy potwierdzenie i napis ROOT
[pomiedzy chińskimi znaczkami] powinien być w kolorze zielonym