"; echo "".$ileforum."
"; ?>

NETYKIETA czyli WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKÓW INTERNETU I ZASADY ETYKIETYKOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA (E-mail, grupy LISTSERV, Usenet, Mailing lists)

Nadawaj przesyłki krótkie i na temat.
W jednej przesyłce koncentruj się na jednym temacie.
Bądź profesjonalny i ostrożny w tym, co mówisz o innych. (Przesyłki E-mail łatwo jest rozpowszechniać!).
Cytuj zawsze źródła, referencje itp.
Pisz krótkimi liniami, unikaj znaków sterujących.
Przestrzegaj "drogi służbowej" w korespondencji z administratorami sieci/usług. Np. nie przesyłaj zażaleń na działanie poczty bezpośrednio na "top" tylko dlatego że potrafisz to zrobić poprzez E-mail.
Nie używaj sieci akademickich do celów handlowych i prywatnych.
W stopce przesyłki pocztowej załączaj swoje dane (signature - SIG). Powinny one zawierać: imię, nazwisko, stanowisko, komórkę organizacyjną, adres E-mail i być nie dłuższe niż 4 linie. Dodatkowo można podać adres pocztowy i nr telefonu.
Pisz dużymi literami tylko, aby podkreślić ważny punkt lub wyróżnić tytuł/nagłówek. Słowa można też wyróżnić ujmując je w *gwiazdki*. Pamiętaj że pisanie DUŻYMI literami oznacza krzyk
Bądź staranny i ostrożny przekazując (forwarding) pocztę na adresy grupowe i listy dystrybucyjne. Zaleca się podać źródło dokumentu oraz instrukcję, jak otrzymać kopię.
Za szczególnie niegrzeczne uważa się rozpowszechnianie prywatnej poczty przez "mailing lists" lub Usenet bez zezwolenia autora.
Bądź ostrożny pisząc z humorem lub sarkazmem. Bez osobistego kontaktu Twój żart może być odebrany jako złośliwa krytyka.
Przestrzegaj warunków licencji i copyright'u.
Cytując inne osoby, wytnij wszystko, co nie dotyczy bezpośrednio problemu. Załączenie całego artykułu na pewno znudzi czytających.
Nie cytuj - wycinaj sygnaturkę (SIG) przedmówcy
Używaj w miarę możliwości skrótów.
Pisz po polsku używając 'ogonków' i kodowania polskich liter wg. ISO 8859-2

LISTSERV, GRUPY DYSKUSYJNE
Na niektórych listach panuje mały ruch, inne mogą wypełnić Twoją skrzynkę kilkuset przesyłkami na dzień. Liczne przesyłki nadchodzące z różnych listserwerów, listy adresowane do wielu użytkowników wymagają znacznego nakładu czasu na przetwarzanie i okupują cenne zasoby systemu. Subskrypcje do list dyskusyjnych należy ograniczać do niezbędnego minimum, uwzględniając limit miejsca na dysku i własne możliwości czytania na bieżąco nadsyłanych przesyłek.

Dbaj, aby Twoje pytania i komentarze odpowiadały tematowi danej listy.
Nie wahaj się prowokować innych do dyskusji. Pamiętaj, że dyskusje te są "publiczne" i służą konstruktywnej wymianie poglądów.
Traktuj innych uczestników tak, jak chciałbyś być sam traktowany.
Stawiając pytanie w grupie dyskusyjnej, zalecaj nadsyłanie odpowiedzi do Ciebie osobiście; wyślij opracowaną, zbiorczą odpowiedź do całej grupy.
Odpowiadając na przesyłkę nadesłaną do grupy, sprawdź adres, aby być pewnym, że odpowiadasz zgodnie z intencją (pojedynczej osobie lub całej grupie).
Zapisując się do grupy, zachowaj otrzymane potwierdzenie zgłoszenia aby ew. móc się na nie powołać.
Jeśli nie będzie Cię w pracy ponad tydzień, wypisz się lub zawieś subskrybcję we wszystkich listach/grupach, do których należysz.
Jeśli możesz odpowiedzieć na czyjeś pytanie, odpowiedz na jego osobisty adres. Dwudziestu ludzi odpowiadających na to samo pytanie na dużej liście może zapełnić szybko wiele skrzynek pocztowych...
Zapisuj się na listę podając swój osobisty adres, a nie np. wspólny adres biura, katedry itp.
Czasami zapisujący się na listę nie są zaznajomieni z właściwą "etykietą sieciową" (netiquette) i nadsyłają zadania SUBSCRIBE lub UNSUBSCRIBE bezpośrednio do samej listy. Bądź tolerancyjny w takich przypadkach, udziel lepiej pożytecznych wskazówek zamiast krytykować.
Inni ludzie na liście nie są zainteresowani Twoimi zadaniami zapisania czy wypisania z listy. Wszelkie zadania administracyjne tego typu winny być nadsyłane pod odpowiedni adres, nie zaś do samej listy. Odpowiednie do tego celu są adresy:

dla LISTSERV GROUPS - listserv@host
dla MAILING LISTS - listname-REQUEST@host, lub listname-OWNER@host
Zarówno w przypadku Mailing lists jak i LISTSERV groups w celu zapisania/wypisania na/z listy, w treści przesyłki umieść:

SUBSCRIBE nazwa_listy imię nazwisko (aby zapisać się na listę), lub
UNSUBSCRIBE nazwa_listy (aby się z niej wypisać)
EMOTIKONA czyli UŚMIESZKI I INNE SKRÓTY UŻYWANE PRZEZ INTERNAUTÓWAFAIK (as far as I know) - z tego, co wiem
AFAIR (as far as I remember) - o ile pamiętam
B4N (bye for now) - tymczasem czść, do zobaczenia BTW (bye the way) - poza tym ...
CU (see you) - do zobaczenia
EOD (end of discussion) - kończę rozmowę na ten temat
FYI (for your information) - dla twojej wiadomości
GOK (God only knows) - Bóg jeden raczy wiedzieć
HHOK ( ha, ha only kidding) - ha, ha tylko żartowałem
IMHO (in my humble opinion) - moim skromnym zdaniem
IMO (in my opinion) - moim zdaniem
OTOH (on the other hand) - z drugiej strony
ROTFL (zwijając się na podłodze ze śmiechu)
RTFM (read the f... manual) - przeczytaj p... podręcznik (FAQ)
TIA (thanks in advance) - z góry dziękuję
WTH (what the hell) - co się dzieje?
Y2K (year 2000) - rok 2000
RTFA - Read The F... reesco Archive - poczytaj w archiwum grupy
EOT - End Of Topic - Koniec tematu
FAQ - Frequently Asked Questions - Często zadawane pytania
IIRC - If I Recall Correctly - Jeśli dobrze sobie przypominam
IMVHO - In My Very Humble Opinion - Moim bardzo skromnym zdaniem
LMAO - Laughing My Ass Off - Śmiejąc się do rozpuchu
LOL - Laughs Out Loud - Śmiejąc się głośno
NTG - Not This Group - Nie ta grupa
OT - Off Topic - Nie na temat
THX - Thanks - Dzieki